Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Interne vacature wakkert discussie over mestverwerking in Provinciale Staten van Brabant weer aan 01-02-2019
 
De provincie Noord-Brabant kent een interne vacature voor een projectleider die zich de rest van dit jaar 18 uur per week bezig moet houden met de vergunning voor een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Het leidde tot vragen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. GroenLinks wilde weten waarom er al iemand voor de functie wordt gezocht terwijl er nog geen nieuwe vergunningaanvraag ligt van boerencoöperatie MACE en OOC Terminals die in Oss en mestverwerkingsinstallatie willen realiseren.
  

Gedeputeerde Van der Maat laat weten dat het gaat om een lopende opdracht waarvoor een nieuwe projectleider nodig is. Van der Maat gaf tevens aan dat het werk van de projectleider niet één op één gekoppeld is aan de plannen in Oss, maar dat het gaat om grootschalige mestverwerking op bedrijventerreinen in algemenere zin.

Voorzitter Frans Meulenmeesters van MACE meldt dat de plannen voor de mestverwerkingsinstallatie in Oss momenteel ter beoordeling liggen van de Commissie m.e.r. en dat wanneer de commissie geen gebreken ziet in het milieu-effectrapport er vervolgens een nieuwe vergunningaanvraag zal worden ingediend bij de provincie.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210037
Bron : Brabants Dagblad
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief