Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen 12-03-2019
 
Op vrijdag 15 maart vindt op boerderij De Melktap in Geesteren de aftrap plaats van het Groene Weide Meststof demonstratieprogramma 2019. Dit is een belangrijk onderdeel van het project Kunstmestvrije Achterhoek. De aftrap bestaat uit het officieel in gebruik nemen van de allereerste in de Achterhoek ontwikkelde en gebouwde emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen.
  

Groene Weide Meststoffen zijn duurzame meststoffen die chemische kunstmest kunnen vervangen. Ze vormen een belangrijke schakel in het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. De meststoffen worden in Beltrum bij Groot Zevert Vergisting geproduceerd met herwonnen mineralen uit regionale overschotten dierlijke mest als basis. De ontwikkeling is het resultaat van een intensieve samenwerking van veevoederfabrikant ForFamers, Groot Zevert. Bij het project zijn verder diverse partijen betrokken waaronder LTO Noord.

De praktijkproef kan paatsvinden dankzij een vrijstelling de is verkregen met steun van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vrijstelling is vastgelegd in het zesde Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn dat Nederland is overeengekomen met de Europese Commissie. De vrijstelling geldt nog tot 2021. In het kader van de proef zal dit jaar bij circa 55 Achterhoekse melkveehouders een totaal van bijna 600 hectare grasland worden bemest met Groene Weide Meststoffen. De komende jaren is een uitbreiding voorzien naar 7500 hectare verschillende gewassen bij maximaal 150 landbouwbedrijven.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210889
Bron : Stichting Biomassa
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Studenteninnovatieprijs voor concept van biologisch afbreekbare potten van gedroogde mest
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang