Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit 13-03-2019
 
Bij het bepalen van de stikstof- en fosfaatproductie in dierlijke mest van de melkveehouderij mag Nederland de gehalten aan stikstof en fosfor in het ruwvoer voor enkele jaren middelen. Er mag worden gewerkt met een 5-jarig gemiddelde waarbij de 2 meest extreme jaren qua gehalte in die periode buiten de berekening worden gelaten. Daarmee wordt voorkomen dat de cijfers te sterk worden beïnvloed door bijzondere omstandigheden zoals de droge zomer van 2018. De berekeningswijze is onderdeel van afspraken over de bepaling van het stikstof- en fosfaatplafond die Nederland met de Europese Commissie heeft gemaakt in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
  

Wanneer middeling van de gehalten in het ruwvoer wordt toegepast dan leidt dat tot een bijstelling van de voorlopige cijfers voor de stikstof- en fosfaatproductie die het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2018 heeft bepaald. Voor stikstof zijn de gehaltes in ruwvoer dan 7 tot 10% lager en voor fosfor 4 tot 8% hoger dan de waarden die het CBS nu gebruikte. Wat de effecten zijn op de definitieve cijfers over de productie van stikstof en fosfaat in dierlijke mest moet over een paar maanden blijken uit de definitieve berekening. In de voorlopige berekening bleef de melkveehouderijsector onder het fosfaatplafond, maar werd het stikstofplafond met 0,3% overschreden.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210967
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen