Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2014
Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking hebben de mestverwerkingscapaciteit voor 2014 en verder ge´nventariseerd. Lees meer..

Nederlandse mestproducten voor Hongaarse landbouwgronden
Een consortium van mest verwerkende bedrijven gaat de komende jaren investeren in de markt voor organische mestproducten in Hongarije. Het consortium wordt bij haar plannen gefaciliteerd door de Nederlandse overheid. Het convenant waarin deze samenwerking is vastgelegd, is op 12 september 2014 ondertekend op de vakbeurs Agro Techniek Holland te Biddinghuizen. Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
Bent u mestverwerker of bent u bezig met de voorbereiding voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie? Dan nodigen Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking u van harte uit om de inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Het doel is om de huidige verwerkingscapaciteit zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en te vergelijken met de capaciteit die vorig jaar is vastgesteld. Lees meer..

Export van mest(producten) naar Frankrijk
Het Vlaams Co÷rdinatiecentrum Mestverwerking heeft een heldere brochure gemaakt over de export van mest(producten) naar Frankrijk. Een deel van deze brochure is ook nuttig voor Nederlandse exporteurs. Lees meer..

Biologische zuivering
In de nitrificatie en denitrificatiestap zijn hulpmiddelen nodig. Lees meer..


26-06-2015 Gelderse subsidie voor bouw proefinstallatie voor verwerking van mest
21-10-2014 Dijksma wil nieuwe review van modellen voor ammoniakemissie en -depositie
20-10-2014 Discussie- en demonstratiebijeenkomst Schoon, zuinig en precies bemesten in Reusel
20-10-2014 Nitraatgehalte in oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen vermindert
17-10-2014 Veenhuis bouwt bemestingstank tank van 40 m3
17-10-2014 Zunhammer koppelt NIR-sensor aan Trista Andockstation van bemesters
17-10-2014 'Europese Commissie is ook streng voor andere lidstaten bij verlenen derogatie'
16-10-2014 Mestverwerking in Zenderen nog geen gelopen race
16-10-2014 Dijksma bereidt een uitbreiding van de pilot mineralenconcentraat voor
15-10-2014 Dijksma wil grondgebondenheid voor melkveebedrijven niet gaan verplichten