Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Uitnodiging studiereis Polen 6-9 juli 2016
Polen, geografisch gezien precies in het centrum van Europa. Een land volop in ontwikkeling, met veel kansen en exportmogelijkheden. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Polen. Maar maakt u hier al gebruik van? Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven. Lees meer..

Mestverwerkingscapaciteit in 2015 toegenomen
Voor het derde jaar op rij inventariseerden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kg fosfaat ten opzichte van 2014. Verdere uitbreiding van verwerkingscapaciteit is nodig. Het oosten van het land blijft hierin duidelijk achter in vergelijking tot het zuiden van het land. Lees meer..

Overzicht van bedrijven met verwerkingscapaciteit
Bij de inventarisatie mestverwerking 2014 is aan bedrijven met mestverwerkingscapaciteit gevraagd of zij op een openbare lijst willen staan. Een deel van de bedrijven heeft daarvoor gekozen. Hierbij treft u de lijst met bedrijven aan. Lees meer..

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2014
Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking hebben de mestverwerkingscapaciteit voor 2014 en verder geïnventariseerd. Lees meer..


30-12-2016 Nieuwe items over mestvergisting en -verwerking in Milieulijst 2016
28-04-2016 Belgische fabrikanten verkopen minder mengmestinjectoren maar meer transporttanks
28-04-2016 'Gebruik van veel drijfmest in mais maakt voldoen aan Nitraatrichtlijn lastiger'
26-04-2016 Den Eelder heeft capaciteit in monovergisting vergroot
26-04-2016 Biogasvereniging Achterhoek houdt enquête onder haar leden
26-04-2016 'Energie opwekken uit mest heeft de toekomst in Overijssel'
25-04-2016 Dwangsom voor kalverhouder uit Wekerom vanwege mestopslag voor derden
22-04-2016 Nederland is blij met Europese harmonisatie van eisen aan meststoffen
22-04-2016 Gemeenteraad Oisterwijk steunt plan voor mestverwerking in Moergestel
21-04-2016 'Voormalig terrein van Chemie Pack in Moerdijk zou voor veehouderij bestemd moeten worden'