Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
Bent u mestverwerker of bent u bezig met de voorbereiding voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie? Dan nodigen Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking u van harte uit om de inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Het doel is om de huidige verwerkingscapaciteit zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en te vergelijken met de capaciteit die vorig jaar is vastgesteld. Lees meer..

Export van mest(producten) naar Frankrijk
Het Vlaams Co÷rdinatiecentrum Mestverwerking heeft een heldere brochure gemaakt over de export van mest(producten) naar Frankrijk. Een deel van deze brochure is ook nuttig voor Nederlandse exporteurs. Lees meer..

Biologische zuivering
In de nitrificatie en denitrificatiestap zijn hulpmiddelen nodig. Lees meer..

Biologische zuivering
Biologische zuivering is een verwerkingsproces waarbij de ammoniak in de dunne fractie wordt omgezet in stikstof. Lees meer..

Covergisting
Bij covergisting worden mest en organische reststromen biologisch omgezet onder zuurstofloze omstandigheden. Lees meer..


15-07-2017 Nog diverse vraagtekens rond mineralenconcentraat als kunstmestvervanger
26-06-2015 Gelderse subsidie voor bouw proefinstallatie voor verwerking van mest
26-07-2014 NMV vindt fosfaatplan van LTO en NZO niet rechtvaardig voor extensieve bedrijven
26-07-2014 In 2014 is de mestverwerkingscapaciteit toereikend
25-07-2014 Residuen van furazolidon in mest geen risco voor mens en dier
25-07-2014 Ontploffing in melkveestal in Lettele
24-07-2014 Praktijknetwerk 'Laat de gassen je niet verrassen' komt met tips over mestgassen
24-07-2014 Vlaamse Mestbank reikte 6% meer mestverwerkingscertificaten uit in 2013
23-07-2014 Praktijkproef met vergassing van rundermest in Ureterp
23-07-2014 Biogasvereniging Achterhoek verwacht begin 2015 te kunnen bouwen