Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Nederlandse mestproducten voor Hongaarse landbouwgronden
Een consortium van mest verwerkende bedrijven gaat de komende jaren investeren in de markt voor organische mestproducten in Hongarije. Het consortium wordt bij haar plannen gefaciliteerd door de Nederlandse overheid. Het convenant waarin deze samenwerking is vastgelegd, is op 12 september 2014 ondertekend op de vakbeurs Agro Techniek Holland te Biddinghuizen. Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
Bent u mestverwerker of bent u bezig met de voorbereiding voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie? Dan nodigen Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking u van harte uit om de inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Het doel is om de huidige verwerkingscapaciteit zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en te vergelijken met de capaciteit die vorig jaar is vastgesteld. Lees meer..

Export van mest(producten) naar Frankrijk
Het Vlaams Co÷rdinatiecentrum Mestverwerking heeft een heldere brochure gemaakt over de export van mest(producten) naar Frankrijk. Een deel van deze brochure is ook nuttig voor Nederlandse exporteurs. Lees meer..

Biologische zuivering
In de nitrificatie en denitrificatiestap zijn hulpmiddelen nodig. Lees meer..

Biologische zuivering
Biologische zuivering is een verwerkingsproces waarbij de ammoniak in de dunne fractie wordt omgezet in stikstof. Lees meer..


26-06-2015 Gelderse subsidie voor bouw proefinstallatie voor verwerking van mest
17-09-2014 Lek in bassin mestvergister Biogas Nistelrode
15-09-2014 Directie ORGAplus Internationaal treedt terug
12-09-2014 VCM wil innovatie in mestverwerking in Vlaanderen stimuleren
10-09-2014 John Deere wint met Manure Sensing innovatieprijs Bronzen Sikkel
09-09-2014 Melkveehouders Noorden moeten met regionale akkerbouwers samenwerken
08-09-2014 Nieuwe machines van Schuitemaker en Dupont op AgroTechniek Holland
06-09-2014 Met NIRS mogelijk 10 tot 15% lager mestoverschot
05-09-2014 Vergunningprocedure mestmonovergisters wordt verkort
04-09-2014 Bedrijven Niels Lentjes geschrapt voor de Meststoffenwet