Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Resultaten landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017
1,7 miljoen kg meer fosfaat verwerkt dan verwacht, druk op Nederlandse mestmarkt nog steeds groot. De verwerkingscapaciteit inclusief de export van onbehandelde mest en champost bedroeg in 2016 52,5 miljoen kg fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kg meer dan was ingeschat. Naar verwachting neemt deze hoeveelheid in 2017 toe tot 55,2 miljoen kg fosfaat. Lees meer..

Handels- en kennismissie naar Sachsen Anhalt, Duitsland
Van 1 tot 3 juni 2017 organiseert Bureau Mest Afzet, samen met De boer op advies en de Nederlandse ambassade in Berlijn een Handels- en kennismissie bodem, water en meststoffen. In tweeŰnhalve dag bezoeken we diverse akkerbouwers, instellingen en overheden. Ook worden we bijgepraat over de nieuwe mestwetgeving in Duitsland en de mogelijkheden voor en eisen aan mestimporten in Sachsen-Anhalt. Lees meer..

Uitnodiging studiereis Polen 6-9 juli 2016
Polen, geografisch gezien precies in het centrum van Europa. Een land volop in ontwikkeling, met veel kansen en exportmogelijkheden. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Polen. Maar maakt u hier al gebruik van? Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven. Lees meer..

Mestverwerkingscapaciteit in 2015 toegenomen
Voor het derde jaar op rij inventariseerden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kg fosfaat ten opzichte van 2014. Verdere uitbreiding van verwerkingscapaciteit is nodig. Het oosten van het land blijft hierin duidelijk achter in vergelijking tot het zuiden van het land. Lees meer..


25-05-2018 Kleding van koeienmest levert ontwerpster duurzaamheidsprijs van 200.000 dollar op
24-05-2018 Businessplan 2018-2022 voor Vlaams Co÷rdinatiecentrum voor Mestverwerking
24-05-2018 Tauw zorgde voor onderbouwing nieuwe Brabantse beleidsregels voor mestbewerkingsinstallaties
24-05-2018 'Afzet van varkensmest lastig vanwege laat voorjaar en minder afname in Duitsland'
23-05-2018 Commissie m.e.r. adviseert over plan voor mestverwerking van Twence
23-05-2018 Sleepvoetverbod voor de aanwending van drijfmest op klei- en veengrond 1 januari 2019 van kracht
22-05-2018 Geheime handhavingsmarges bij overtreding van Meststoffenwet staan ter discussie
22-05-2018 NVWA: 'Handhaving lost de slechte naleving Mestwet niet op omdat de fraudeprikkel groot is'
22-05-2018 Bijna 60% melkveebedrijven had in 2017 overproductie mineralen
18-05-2018 Schouten ondersteunt Nederlands Centrum voor Mestverwaarding met 300.000 euro