Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Uitnodiging studiereis Polen 6-9 juli 2016
Polen, geografisch gezien precies in het centrum van Europa. Een land volop in ontwikkeling, met veel kansen en exportmogelijkheden. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Polen. Maar maakt u hier al gebruik van? Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven. Lees meer..

Mestverwerkingscapaciteit in 2015 toegenomen
Voor het derde jaar op rij inventariseerden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kg fosfaat ten opzichte van 2014. Verdere uitbreiding van verwerkingscapaciteit is nodig. Het oosten van het land blijft hierin duidelijk achter in vergelijking tot het zuiden van het land. Lees meer..

Overzicht van bedrijven met verwerkingscapaciteit
Bij de inventarisatie mestverwerking 2014 is aan bedrijven met mestverwerkingscapaciteit gevraagd of zij op een openbare lijst willen staan. Een deel van de bedrijven heeft daarvoor gekozen. Hierbij treft u de lijst met bedrijven aan. Lees meer..

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2014
Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking hebben de mestverwerkingscapaciteit voor 2014 en verder geïnventariseerd. Lees meer..


30-12-2016 Nieuwe items over mestvergisting en -verwerking in Milieulijst 2016
28-07-2016 Forfaitaire mestproductienormen in biologische veehouderij worden aanzienlijk hoger
27-07-2016 Vredo werkt aan een nieuwe generatie zelfrijders
27-07-2016 Houbraken hoeft niet meteen te stoppen met mestinname
27-07-2016 Mestverwerking van Houbraken in Bergeijk ligt stil
26-07-2016 Vermoedelijke oorzaak botulisme bij rundvee in Noord-Ierland wordt gezocht in pluimveemest
23-07-2016 Mestverwaarding Twence naar volgende fase richting realisatie in 2017
22-07-2016 VVO’s toegestaan bij vrijstelling grondgebondenheid
22-07-2016 Houbraken wil via kort geding ontheffing voor uitbreiding mestverwerking afdwingen
21-07-2016 Besluit over mestverwerkingsproject Re-N Technology valt in september