Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.


RXML run error: Index 1 is out of array range -1..0.
 | <emit query="SELECT distinct dms.id,\r\n"
"  dms.titel,\r\n"
"  date_format(dms.publishdate,'%d-%m-%Y') AS docdate,\r\n"
"  dms.description,\r\n"
"  dms.author\r\n"
"  FROM dms\r\n"
"   WHERE \r\n"
"   dms.archive_main_id in (274,272,256,255,-1)\r\n"
"   AND dms.archive_sub_id in (263,267,262,266,261,265,264,268,271,270,269,-1)\r\n"
"   AND dms.doctype in (15)\r\n"
"   AND dms.published=1 AND dms.status_delete=0 AND dms.expired=0\r\n"
"  ORDER BY publishdate desc\r\n"
"  LIMIT 5\r\n"
"  ;" source="sql">
 | <cache enable-client-cache="enable-client-cache" enable-protocol-cache::="" flush-on-no-cache="flush-on-no-cache" key="1090384|Algvast|274,272,256,255,-1|263,267,262,266,261,265,264,268,271,270,269,-1|15|publishdate|desc|5" minutes="60" nohash="nohash" shared="shared">
 | <if sizeof="form.configure > 0">


RXML run error: Index 1 is out of array range -1..0.
 | <emit query="SELECT distinct dms.id,\r\n"
"  dms.titel,\r\n"
"  date_format(dms.publishdate,'%d-%m-%Y') AS docdate,\r\n"
"  dms.description,\r\n"
"  dms.author\r\n"
"  FROM dms\r\n"
"   WHERE \r\n"
"   dms.archive_main_id in (272,-1)\r\n"
"   AND dms.archive_sub_id in (273,-1)\r\n"
"   AND dms.doctype in (14)\r\n"
"   AND dms.published=1 AND dms.status_delete=0 AND dms.expired=0\r\n"
"  ORDER BY publishdate desc\r\n"
"  LIMIT 10\r\n"
"  ;" source="sql">
 | <cache enable-client-cache="enable-client-cache" enable-protocol-cache::="" flush-on-no-cache="flush-on-no-cache" key="1090475|Algvast|272,-1|273,-1|14|publishdate|desc|10" minutes="60" nohash="nohash" shared="shared">
 | <if sizeof="form.configure > 0">