Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Uitnodiging studiereis Polen 6-9 juli 2016
Polen, geografisch gezien precies in het centrum van Europa. Een land volop in ontwikkeling, met veel kansen en exportmogelijkheden. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Polen. Maar maakt u hier al gebruik van? Lees meer..

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven. Lees meer..

Mestverwerkingscapaciteit in 2015 toegenomen
Voor het derde jaar op rij inventariseerden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kg fosfaat ten opzichte van 2014. Verdere uitbreiding van verwerkingscapaciteit is nodig. Het oosten van het land blijft hierin duidelijk achter in vergelijking tot het zuiden van het land. Lees meer..

Overzicht van bedrijven met verwerkingscapaciteit
Bij de inventarisatie mestverwerking 2014 is aan bedrijven met mestverwerkingscapaciteit gevraagd of zij op een openbare lijst willen staan. Een deel van de bedrijven heeft daarvoor gekozen. Hierbij treft u de lijst met bedrijven aan. Lees meer..

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2014
Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking hebben de mestverwerkingscapaciteit voor 2014 en verder ge´nventariseerd. Lees meer..


08-09-2017 Mestopslagcapaciteit nam tussen 2010 en 2014 met 8% toe
30-12-2016 Nieuwe items over mestvergisting en -verwerking in Milieulijst 2016
20-10-2016 FrieslandCampina in Borculo gaat werken met biogas van Groot Zevert Vergisting
20-10-2016 Inwerkingtreding equivalente maatregelen in de akkerbouw niet meer in 2016
20-10-2016 VCM wijst op belang afzet van mest naar verwerkingsinstallatie tijdig in te plannen
20-10-2016 Aardbeving zorgt voor 2000 m3 grondwater in mestkelder van Gronings veehouderijbedrijf
19-10-2016 Geen boete voor mestverwerker in Asten
18-10-2016 Gevolgen voor veestapel door wegvallen derogatie groter dan die van invoer fosfaatrechten
18-10-2016 Vlaanderen haalt doelen van MAP 5 nog niet
17-10-2016 Kamplan werkt Total Circulair Farm Concept verder uit