Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Biologische zuivering
In de nitrificatie en denitrificatiestap zijn hulpmiddelen nodig. Lees meer..

Biologische zuivering
Biologische zuivering is een verwerkingsproces waarbij de ammoniak in de dunne fractie wordt omgezet in stikstof. Lees meer..

Covergisting
Bij covergisting worden mest en organische reststromen biologisch omgezet onder zuurstofloze omstandigheden. Lees meer..

Flotatie
Flotatie is een methode van mestscheiding waarbij heel fijn verdeelde kleine luchtbelletjes in de onderkant van een opslag met mest of dunne fractie worden ingebracht. De kleine luchtbelletjes hechten zich aan de vaste delen in de mest/dunne fractie waarna deze naar boven komen en met een schraper van de bovenzijde van de opslag worden afgeschraapt. Lees meer..

Druksterilisatie
Bij druksterilisatie van mest wordt de mest gedurende minimaal 20 minuten op minimaal 130 graden bij een overdruk van minimaal 3 atmosfeer gehouden. Dit is de standaard behandeling van dierlijke bijproducten uit de Verordening Dierlijke Bijproducten. Lees meer..


18-04-2014 PAS leidt tot nieuwe knelgevallen
17-04-2014 Veel weerstand tegen plan voor mestverwerking in Landhorst
16-04-2014 Eerste drijfmest naar vergister Ecoson
16-04-2014 Vernieuwde serie Perfekta VacuĆ¼mtankwagens van Schuitemaker
14-04-2014 Monomestvergisting kan bijdragen aan grootschalige mestverwerking
14-04-2014 Ruwvoerplatform zoekt loonwerkers die drijfmest in de rij toepassen
14-04-2014 Scepsis bij onwonenden over mestverwerking in Odiliapeel
14-04-2014 Exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt
12-04-2014 Negen concrete aanvragen voor leningen van Mestinvesteringsfonds
12-04-2014 'Continue mestaanvoer is wezenlijk voor Merensteyn'