Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Bureau Mest Afzet

Afbeelding
Bureau Mest Afzet (BMA) ondersteunt en faciliteert aangesloten bedrijven en organisaties bij de afzet, verwerking en export van dierlijke mest als waardevolle mestproducten in binnen- en buitenland. BMA is werkzaam als een technisch inhoudelijk steunpunt van en voor het bedrijfsleven. De website van BMA is een infoloket voor ondernemers en geïnteresseerden in mestverwerking en mestexport.

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
Bent u mestverwerker of bent u bezig met de voorbereiding voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie? Dan nodigen Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking u van harte uit om de inventarisatie mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Het doel is om de huidige verwerkingscapaciteit zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en te vergelijken met de capaciteit die vorig jaar is vastgesteld. Lees meer..

Export van mest(producten) naar Frankrijk
Het Vlaams Co÷rdinatiecentrum Mestverwerking heeft een heldere brochure gemaakt over de export van mest(producten) naar Frankrijk. Een deel van deze brochure is ook nuttig voor Nederlandse exporteurs. Lees meer..

Biologische zuivering
In de nitrificatie en denitrificatiestap zijn hulpmiddelen nodig. Lees meer..

Biologische zuivering
Biologische zuivering is een verwerkingsproces waarbij de ammoniak in de dunne fractie wordt omgezet in stikstof. Lees meer..

Covergisting
Bij covergisting worden mest en organische reststromen biologisch omgezet onder zuurstofloze omstandigheden. Lees meer..


26-06-2015 Gelderse subsidie voor bouw proefinstallatie voor verwerking van mest
29-08-2014 Plan voor mestverwerking in Overloon lijkt haalbaar
29-08-2014 Veehouders in Zuid-Nederland blijven mogelijk met mest in hun kelders zitten
26-08-2014 Ook NMV vraagt om verleninging van de uitrijdperiode voor mest
26-08-2014 BKC international is failliet
26-08-2014 Friese subsidie voor mestverwerkingproject Farmblocks
25-08-2014 LTO verzoekt Dijksma uitrijperiode dierlijke mest te verlengen
25-08-2014 Vlaamse Mestbank biedt persoonlijk overzicht bemestingsnormen 2014
24-08-2014 Loonbedrijf Arts mag geen tijdelijke mestopslag realiseren in Oploo
23-08-2014 Veenhuis Machines toont NIRS om gehalten van mest te kunnen bepalen