Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Mestverwerker haalt 660 liter water uit een kuub mest 24-02-2012
 
De coöperatie Bio Recycling de Kempen wil samen met de bedrijven Evodos en Wehrle Umwelt een installatie voor duurzame mestverwerking bouwen. De Evodos installatie koppelt mechanische scheiding van mest aan biologische verwerking van de scheidingsproducten, waarbij loosbaar water een belangrijk eindproduct vormt. Per ton mest resteert 660 liter water. Er is een vergunning aangevraagd om 100 ton mest op jaarbasis te kunnen verwerken op het Kempisch Bedrijvenpark bij Bladel.
  Evodos levert de centrifuge voor de mechanische scheiding van mest waarmee de drijfmest wordt ontdaan van alle zwevende deeltjes. Daarbij is een verwaarloosbare hoeveelheid aan chemicaliën nodig. Door de verwijdering van alle vaste deeltjes is het mogelijk om via biologische verwerking en omgekeerde osmose de resterende doorzichtige vloeistof om te zetten in loosbaar water. Wehrle Umwelt levert hiervoor de membraan bio-reactor en de installatie voor omgekeerde osmose.

De mest wordt in drie stappen van vaste stoffen ontdaan. Een vijzelpers scheidt de grove deeltjes in een dikke fractie die rijk is aan vezels. De dunne fractie wordt door een centrifuge geleid voor scheiding van de fijne deeltjes. De Evodos centrifuges leveren het gedeelte van de dikke fractie, met een pasta-achtige structuur. Per ton drijfmest komt circa 160 liter stapelbare meststof vrij met een droge stof gehalte van circa 28%, waarin vrijwel alle fosfaat en 33% van de stikstof zit. De ultra-fijne deeltjes worden in een flotatie unit opgevangen en teruggeleid naar de voeding van de Evodos centrifuges. De uit dit proces verkregen doorzichtige mestvloeistof is rijk aan organisch materiaal en zouten en bevat de resterende stikstof. De vloeistof is vrij van alle zwevende deeltjes en geschikt voor verdere biologische verwerking met de membraan bio-reactor.

De membraam bio-reactor zorgt ervoor dat via een biologische behandeling met behulp van bacteriën en ultrafiltratie al het organische materiaal en stikstof uit de vloeistof worden verwijderd. Dit proces vindt plaats in drie stappen. De vloeibare mest stroomt in de denitrificatie tank waarin bacteriën zorgen voor de omzetting van nitraat. Het ammonium gaat ongewijzigd naar de nitrificatiebekkens. In de beluchte bioreactor zorgen de bacteriën voor de ontleding van het organische materiaal door actief slib en de omzetting van ammonium. Hierna wordt het mengsel door de buisvormige ultrafiltratie membranen geleid om het behandelde water van de biomassa te scheiden. De biomassa uit de ultrafiltratie wordt teruggevoerd naar de bioreactoren en het surplus-slib naar de Evodos-centrifuge voor afscheiding. De uit dit proces verkregen vloeistof, die naar de omgekeerde osmose installatie wordt geleid, bevat nog uitsluitend opgeloste zouten.

Met de omgkeerde osmose wordt het inkomend heldere water uit de ultrafiltratie in tegengestelde richting door een half-doorlatend membraan geperst. Alle opgeloste zouten blijven achter waardoor het water bijna 100% zuiver is en loosbaar op het oppervlaktewater. Wat resteert is een concentraat dat rijk is aan kalizouten. Per kuub mest was 810 water overgebleven en dat wordt via omgekeerde osmose gescheiden in 660 liter loosbaar water en 150 liter zoutconcentraat. Het zoutconcentraat kan via additionele technologie nog verder worden ingedikt.
 
Auteur : http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=135667
Bron : Boerderij Vandaag, Evodos
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest