Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Resultaten landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 08-09-2017
 
1,7 miljoen kg meer fosfaat verwerkt dan verwacht, druk op Nederlandse mestmarkt nog steeds groot. De verwerkingscapaciteit inclusief de export van onbehandelde mest en champost bedroeg in 2016 52,5 miljoen kg fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kg meer dan was ingeschat. Naar verwachting neemt deze hoeveelheid in 2017 toe tot 55,2 miljoen kg fosfaat.
  

Volgens het rapport komt de totale hoeveelheid fosfaat die in 2016 werd verwerkt of geëxporteerd redelijk goed overeen met de berekende hoeveelheid te verwerken mest op basis van het verschil tussen aanbod en gebruik in de Nederlandse landbouw. Hans Verkerk: "Daarmee is de balans voor fosfaat in evenwicht. Dit betekent echter niet dat er geen druk op de Nederlandse gebruiksruimte bestaat. Als de markt precies de hoeveelheid fosfaat verwerkt die nodig is wanneer de binnenlandse gebruiksruimte fosfaat voor 100% wordt ingevuld, blijft de binnenlandse afzetmarkt onder druk staan. Daarnaast is niet in alle gevallen fpsfaat de limiterende factor, maar bepaald ook stikstof de hoeveeheid dierlijke mest die kan worden aangewend."

 
Auteur : Hans Verkerk
Bron : BMA en Projectbureau Lokale Mestverwerking
Bijgevoegde documenten : Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
14-12-2018 Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester
13-12-2018 Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik
13-12-2018 CBb laat afschaffing POR ongemoeid
13-12-2018 'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'
13-12-2018 Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen
12-12-2018 Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer
12-12-2018 In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen
12-12-2018 Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking
11-12-2018 Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest