Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Resultaten landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 08-09-2017
 
1,7 miljoen kg meer fosfaat verwerkt dan verwacht, druk op Nederlandse mestmarkt nog steeds groot. De verwerkingscapaciteit inclusief de export van onbehandelde mest en champost bedroeg in 2016 52,5 miljoen kg fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kg meer dan was ingeschat. Naar verwachting neemt deze hoeveelheid in 2017 toe tot 55,2 miljoen kg fosfaat.
  

Volgens het rapport komt de totale hoeveelheid fosfaat die in 2016 werd verwerkt of geëxporteerd redelijk goed overeen met de berekende hoeveelheid te verwerken mest op basis van het verschil tussen aanbod en gebruik in de Nederlandse landbouw. Hans Verkerk: "Daarmee is de balans voor fosfaat in evenwicht. Dit betekent echter niet dat er geen druk op de Nederlandse gebruiksruimte bestaat. Als de markt precies de hoeveelheid fosfaat verwerkt die nodig is wanneer de binnenlandse gebruiksruimte fosfaat voor 100% wordt ingevuld, blijft de binnenlandse afzetmarkt onder druk staan. Daarnaast is niet in alle gevallen fpsfaat de limiterende factor, maar bepaald ook stikstof de hoeveeheid dierlijke mest die kan worden aangewend."

 
Auteur : Hans Verkerk
Bron : BMA en Projectbureau Lokale Mestverwerking
Bijgevoegde documenten : Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf
<< terug naar overzicht
20-06-2018 'Huidig generiek mestbeleid moet van middelen- naar doelenbeleid'
20-06-2018 Gerechtshof handhaaft opgelegde straffen in mestsilozaak Makkinga
20-06-2018 NVWA ontving afgelopen 12 maanden circa 30 signalen van vermoedelijke mestfraude
19-06-2018 Leden van Kumac gebruiken mestlucht-filterkast om ziekte-insleep te voorkomen
19-06-2018 Schouten ontraadt motie over vrijstelling voor bovengronds aanwenden van mest
16-06-2018 Melspring International zet over de hele wereld organische mestkorrels af
15-06-2018 Ontwerpbesluit voor wijziging Besluit gebruik meststoffen en Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
15-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest
14-06-2018 Veel buitenlandse belangstelling bij veiling van Veenhuis
14-06-2018 NDM Naturwertstoffe gaat op grote schaal mest verwerken net over de grens bij Winterswijk