Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Resultaten landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 08-09-2017
 
1,7 miljoen kg meer fosfaat verwerkt dan verwacht, druk op Nederlandse mestmarkt nog steeds groot. De verwerkingscapaciteit inclusief de export van onbehandelde mest en champost bedroeg in 2016 52,5 miljoen kg fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kg meer dan was ingeschat. Naar verwachting neemt deze hoeveelheid in 2017 toe tot 55,2 miljoen kg fosfaat.
  

Volgens het rapport komt de totale hoeveelheid fosfaat die in 2016 werd verwerkt of geëxporteerd redelijk goed overeen met de berekende hoeveelheid te verwerken mest op basis van het verschil tussen aanbod en gebruik in de Nederlandse landbouw. Hans Verkerk: "Daarmee is de balans voor fosfaat in evenwicht. Dit betekent echter niet dat er geen druk op de Nederlandse gebruiksruimte bestaat. Als de markt precies de hoeveelheid fosfaat verwerkt die nodig is wanneer de binnenlandse gebruiksruimte fosfaat voor 100% wordt ingevuld, blijft de binnenlandse afzetmarkt onder druk staan. Daarnaast is niet in alle gevallen fpsfaat de limiterende factor, maar bepaald ook stikstof de hoeveeheid dierlijke mest die kan worden aangewend."

 
Auteur : Hans Verkerk
Bron : BMA en Projectbureau Lokale Mestverwerking
Bijgevoegde documenten : Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017.pdf
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss