Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart 07-03-2016
 
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven.
  

De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de wettelijk vastgestelde verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Mestverwerkers krijgen inzicht in de hoeveelheid mest die in Nederland verwerkt kan worden en welke producten er gemaakt worden. Zij kunnen daardoor beslissingen nemen in de bedrijfsvoering en weten waar kansen liggen. Daarnaast zijn de gegevens belangrijk voor het ministerie van Economische Zaken om voor de komende jaren een realistisch percentage voor de verplichte verwerking te kunnen vaststellen.

Daarom vragen de initiatiefnemers van de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit u via onderstaande link uw gegevens in te vullen. Dit kost slechts 15 minuten en in ruil daarvoor krijgt u waardevolle informatie terug. Er wordt geen informatie van individuele mestverwerkers openbaar gemaakt, slechts de ontwikkelingen en de cijfers die gelden voor de hele groep of delen van de groep mestverwerkers worden gerapporteerd. Tot 29 maart 2016 heeft u de tijd om de inventarisatie in te vullen. Nu directi invullen mag natuurlijk ook. Klik op onderstaande link om naar de inventarisatie te gaan.

Klik hier om naar de inventarisatie te gaan.

 
Auteur : Hans Verkerk
Bron : ---
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss