Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Merensteyn wil in september naar verwerking van 4.000 ton mest per week 07-06-2018
 
Mestverwerker Merensteyn in Ysselsteyn gaat de verwerkingscapaciteit verdubbelen. Nu verwerkt het bedrijf circa 2.000 ton drijfmest per week tot een dikke mestfractie, een mineralenconcentraat en zoveel mogelijk loosbaar water. Voor 30 september moet de installatie gereed zijn om 4.000 ton mest per week te kunnen verwerken.
  Mestac wacht nog op de finale toezegging vanuit de Producentenorganisatie Varkenshouderij. Het bedrijf moet aantonen dat 100% procent van de mestaanvoer goed is geregeld. Dat gebeurt met individuele contracten tussen varkenshouders en Merensteyn en voor een beperkt deel met een contract tussen Mestac en Merensteyn. De financiering van de capaciteitsuitbreiding is voor een deel afhankelijk is van geld uit de Regeling Stimulering Mestverwerking. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet de Producentenorganisatie Varkenshouderij toe op het verantwoord verdelen van het Europese geld.

Dit najaar kunnen er weer nieuwe deelnemers worden ingeschreven met een leveringscontract dat per januari 2019 ingaat. Er bestaat momenteel al een wachtlijst. Ongeveer 80% van de 100.000 ton drijfmest die na de uitbreiding extra aangevoerd zal moeten worden, wil Mestac met langjarige contracten afdekken.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203070
Bron : Varkens
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss