Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Netwerk GRONDig pleit voor verlenging vrijstelling bovengronds aanwenden van mest 07-06-2018
 
De Tweede Kamerleden Frank Futselaar van de SP en Tjeerd de Groot van D66 dienen binnenkort een motie in waarin zij de regering vragen de vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van mest te verlengen. Netwerk GRONDig is daarover de laatste maanden in gesprek geweest met beide Kamerleden. Een kleine groep van circa 200 grondgebonden melkveehouders maakt al 5 jaar gebruik van deze vrijstelling. Hen is er veel aan gelegen door te kunnen gaan met het op een natuurlijke manier bemesten van hun gronden.
  "Het bovengronds aanwenden van mest is goed voor het bodemleven en de weidevogels. Ook de structuur van de bodem verbetert bij deze manier van mest uitrijden", aldus Foppe Nijboer, voorzitter van het netwerk GRONDig en zelf gebruiker van de vrijstelling. Vijf jaar geleden, in juli 2013, werd een motie voor een vrijstelling voor de duur van 5 jaar door de Tweede Kamer aangenomen. Het ministerie heeft de motie toen uitgevoerd en in overleg met de kringloopboeren wel strikte voorwaarden gesteld.

Bedrijven die gebruik maken van de vrijstelling moeten aantoonbaar als kringloopboer werken en mogen maximaal 100 kilogram stikstof per hectare via kunstmest gebruiken. Ook weidegang is een voorwaarde. Deze maatregelen hebben een positief effect op reductie van ammoniakemissie. In de motie van de SP en D66 staat dat de voorwaarden voor de vrijstelling ongewijzigd moeten blijven. Netwerk GRONDig verwacht dat een meerderheid in de Tweede Kamer zal instemmen met de motie. De organisatie houdt er wel rekening mee, dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de motie zal ontraden.

Binnen het ministerie en door wetenschappers van Wageningen University & Research heerst de opvatting dat het bovengronds aanwenden van mest resulteert in een hogere emissie van ammoniak. De ammoniakuitstoot wordt geraamd op 74% bij bovengronds uitrijden tegen 28% voor het emissiearm aanwenden. De kringloopboeren zetten vraagtekens bij deze cijfers. Zij voelen zich in hun opvatting gesteund door het deskonderzoek en reviews van wetenschapsjournalist Marcel Crok en onderzoeker Johan Hanekamp.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203082
Bron : Netwerk GRONDig
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss