Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
BMC Moerdijk ligt 2 tot 3 weken langer stil dan was voorzien 07-06-2018
 
Sinds begin mei vindt een grote revisie plaats van energiecentrale BMC Moerdijk. De oorspronkelijke planning was dat de onderhoudswerkzaamheden in de derde week van juni afgerond zouden worden en dat de installatie dan weer kon draaien. BMC meldt nu dat dit waarschijnlijk pas begin juli zal gebeuren. Dit heeft consequenties voor de verwerkingscapaciteit van pluimveemest.
  Na 10 jaar productie is het noodzakelijk dat belangrijke onderdelen van de installatie van BMC Moerdijk worden geïnspecteerd en gereviseerd zodat de installatie tot in elk geval 2029 verder kan. Met de voorbereidingen van deze grote revisie is BMC Moerdijk al in 2016 gestart. Bij de inspectie van de turbine is gebleken dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan was verwacht. De inschatting is dat hierdoor 2 tot 3 weken vertraging wordt oplopen en dat de centrale begin juli weer met de verwerking van pluimveemest kan beginnen.

BMC Moerdijk verwerkt 9.000 ton pluimveemest per week, dit is 1/3 van het totale aanbod op de Nederlandse pluimveemestmarkt. Om ook tijdens de grote revisie de verplichtingen jegens de pluimveehouders die lid zijn van Coöperatie DEP na te komen is onder andere geïnvesteerd in een nieuwe opslag voor 20.000 ton pluimveemest op het terrein van BMC Moerdijk. Nu de verwerkingscapaciteit langer dan gepland niet beschikbaar is, raken deze en andere opslagen vol en zal het bedrijf extra opslaglocaties moeten vinden om de mest bij pluimveehouders te kunnen blijven ophalen.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203104
Bron : BMC Moerdijk
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
14-12-2018 Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester
13-12-2018 Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik
13-12-2018 CBb laat afschaffing POR ongemoeid
13-12-2018 'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'
13-12-2018 Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen
12-12-2018 Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer
12-12-2018 In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen
12-12-2018 Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking
11-12-2018 Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest