Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Met fipronil vervuilde pluimveemest mag worden gemengd en verwerkt tot compost 08-06-2018
 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten om voor voorraden pluimveemest die verontreinigd zijn met minder dan 30 microgram fipronil per kilo onder voorwaarden tijdelijk toe te staan, dat deze op één centrale locatie worden gehomogeniseerd met schone mest en verder worden verwerkt tot compost. Het proces van homogeniseren en composteren van de pluimvee mest zal moeten plaatsvinden conform een door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goedgekeurd hygiëneprotocol. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
  De gehomogeniseerde mest kan alleen als compost worden afgevoerd als met een bemonstering en analyse van een geaccrediteerd laboratorium is gebleken dat de gehalten fipronil en amitraz in de mest zich onder de detectielimieten bevinden, waarna de mest als categorie 2- materiaal gebruikt kan worden. Gehomogeniseerde mest waarin toch nog gehalten boven de detectielimieten worden aangetroffen, moet alsnog worden verbrand.

Minister Schouten heeft besloten ook besloten om de eerder gecommuniceerde normen voor fipronil en amitraz in pluimveemest te formaliseren door middel van een wijziging van de Regeling dierlijke producten.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203145
Bron : Ministerie van LNV
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen