Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Met fipronil vervuilde pluimveemest mag worden gemengd en verwerkt tot compost 08-06-2018
 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten om voor voorraden pluimveemest die verontreinigd zijn met minder dan 30 microgram fipronil per kilo onder voorwaarden tijdelijk toe te staan, dat deze op één centrale locatie worden gehomogeniseerd met schone mest en verder worden verwerkt tot compost. Het proces van homogeniseren en composteren van de pluimvee mest zal moeten plaatsvinden conform een door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goedgekeurd hygiëneprotocol. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
  De gehomogeniseerde mest kan alleen als compost worden afgevoerd als met een bemonstering en analyse van een geaccrediteerd laboratorium is gebleken dat de gehalten fipronil en amitraz in de mest zich onder de detectielimieten bevinden, waarna de mest als categorie 2- materiaal gebruikt kan worden. Gehomogeniseerde mest waarin toch nog gehalten boven de detectielimieten worden aangetroffen, moet alsnog worden verbrand.

Minister Schouten heeft besloten ook besloten om de eerder gecommuniceerde normen voor fipronil en amitraz in pluimveemest te formaliseren door middel van een wijziging van de Regeling dierlijke producten.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203145
Bron : Ministerie van LNV
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss