Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Servennen Mineralen Verwerking in Moergestel kan van start 06-06-2018
 
De broers Nort en Gos Denissen uit Moergestel kunnen van start met het project Servennen Mineralen Verwerking (SMV). De ingebrachte bezwaren tegen de vergunning die werd verleend zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Naast de geur- en geluidsaspecten draaide het bij de rechter vooral om de vraag of de beoogde mestbewerking van SMV wel of geen IPPC-installatie is. Bij een dergelijke vorm van mestbewerking vinden fysisch-chemische behandelingen van de mest plaats. In dat geval is de provincie bevoegd gezag als meer dan 25.000 kuub van de aangeleverde mest van externe partijen afkomstig is.
  De bezwaarmakers stelden dat het initiatief van SMV aangemerkt moet worden als een IPPC-installatie en dat daarom de gemeente Oisterwijk niet bevoegd was om een omgevingsvergunning te verlenen. De provincie Noord-Brabant had volgens hen de vergunning moeten verlenen. De Raad van State is het daar niet mee eens.

Het overgrote deel van de te bewerken mest van SMV is afkomstig van externe partijen, maar omdat de mest wordt gehygiëniseerd, gescheiden en gefilterd is er volgens de Raad van State geen sprake van een fysisch-chemische behandeling. Dat betekent dat de geplande installatie van SMV niet aangemerkt kan worden als een IPPC-installatie.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203170
Bron : Raad van State
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
20-06-2018 'Huidig generiek mestbeleid moet van middelen- naar doelenbeleid'
20-06-2018 Gerechtshof handhaaft opgelegde straffen in mestsilozaak Makkinga
20-06-2018 NVWA ontving afgelopen 12 maanden circa 30 signalen van vermoedelijke mestfraude
19-06-2018 Leden van Kumac gebruiken mestlucht-filterkast om ziekte-insleep te voorkomen
19-06-2018 Schouten ontraadt motie over vrijstelling voor bovengronds aanwenden van mest
16-06-2018 Melspring International zet over de hele wereld organische mestkorrels af
15-06-2018 Ontwerpbesluit voor wijziging Besluit gebruik meststoffen en Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
15-06-2018 POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest
14-06-2018 Veel buitenlandse belangstelling bij veiling van Veenhuis
14-06-2018 NDM Naturwertstoffe gaat op grote schaal mest verwerken net over de grens bij Winterswijk