Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Servennen Mineralen Verwerking in Moergestel kan van start 06-06-2018
 
De broers Nort en Gos Denissen uit Moergestel kunnen van start met het project Servennen Mineralen Verwerking (SMV). De ingebrachte bezwaren tegen de vergunning die werd verleend zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Naast de geur- en geluidsaspecten draaide het bij de rechter vooral om de vraag of de beoogde mestbewerking van SMV wel of geen IPPC-installatie is. Bij een dergelijke vorm van mestbewerking vinden fysisch-chemische behandelingen van de mest plaats. In dat geval is de provincie bevoegd gezag als meer dan 25.000 kuub van de aangeleverde mest van externe partijen afkomstig is.
  De bezwaarmakers stelden dat het initiatief van SMV aangemerkt moet worden als een IPPC-installatie en dat daarom de gemeente Oisterwijk niet bevoegd was om een omgevingsvergunning te verlenen. De provincie Noord-Brabant had volgens hen de vergunning moeten verlenen. De Raad van State is het daar niet mee eens.

Het overgrote deel van de te bewerken mest van SMV is afkomstig van externe partijen, maar omdat de mest wordt gehygiëniseerd, gescheiden en gefilterd is er volgens de Raad van State geen sprake van een fysisch-chemische behandeling. Dat betekent dat de geplande installatie van SMV niet aangemerkt kan worden als een IPPC-installatie.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203170
Bron : Raad van State
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss