Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Servennen Mineralen Verwerking in Moergestel kan van start 06-06-2018
 
De broers Nort en Gos Denissen uit Moergestel kunnen van start met het project Servennen Mineralen Verwerking (SMV). De ingebrachte bezwaren tegen de vergunning die werd verleend zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Naast de geur- en geluidsaspecten draaide het bij de rechter vooral om de vraag of de beoogde mestbewerking van SMV wel of geen IPPC-installatie is. Bij een dergelijke vorm van mestbewerking vinden fysisch-chemische behandelingen van de mest plaats. In dat geval is de provincie bevoegd gezag als meer dan 25.000 kuub van de aangeleverde mest van externe partijen afkomstig is.
  De bezwaarmakers stelden dat het initiatief van SMV aangemerkt moet worden als een IPPC-installatie en dat daarom de gemeente Oisterwijk niet bevoegd was om een omgevingsvergunning te verlenen. De provincie Noord-Brabant had volgens hen de vergunning moeten verlenen. De Raad van State is het daar niet mee eens.

Het overgrote deel van de te bewerken mest van SMV is afkomstig van externe partijen, maar omdat de mest wordt gehygiëniseerd, gescheiden en gefilterd is er volgens de Raad van State geen sprake van een fysisch-chemische behandeling. Dat betekent dat de geplande installatie van SMV niet aangemerkt kan worden als een IPPC-installatie.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203170
Bron : Raad van State
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
14-12-2018 Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester
13-12-2018 Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik
13-12-2018 CBb laat afschaffing POR ongemoeid
13-12-2018 'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'
13-12-2018 Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen
12-12-2018 Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer
12-12-2018 In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen
12-12-2018 Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking
11-12-2018 Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest