Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Problemen met mestafzet spelen ook in de Duitse varkenshouderij 12-06-2018
 
Duitse varkenshouders in de deelstaten die grenzen aan Nederland kennen dit jaar ook veel problemen met de afzet van mest. Akkerbouwers in Duitsland zijn terughoudend geworden met het afnemen van mest vanwege de aangescherpte regelgeving. Ook hebben zij een alternatief door voor bemesting het digestaat van biogasinstallaties te gebruiken. Ook Nederlandse varkenshouders met stallen in Duitsland ervaren de problemen. Het kost hen momenteel meer dan 15 euro per kuub om mest af te kunnen zetten. Sommige bedrijven wachten met het opzetten van biggen omdat de mestputten van de stal niet leeg zijn.
  
X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203200
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
12-07-2018 Illegale mestverwerking en grote partij gestolen babyvoeding bij melkveehouderij in Gemert
12-07-2018 Loonwerkbedrijf Gebr. Van Eijck in Alphen wil jaarlijks 43.000 ton mest vergisten
12-07-2018 Onduidelijk of voor mestverwerking in Oss een milieueffectrapport nodig is
11-07-2018 OM legt voor 14 miljoen euro beslag in onderzoek naar fraude met afval en mest
11-07-2018 Limburgse varkenshouders willen mest gaan bewerken op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum
10-07-2018 Grote variatie in Pw-getal bij analyse bodem-mengmonster door verschillende laboratoria
10-07-2018 Raad van State moet zich buigen over omgevingsvergunning Biomineralen
09-07-2018 Kiwa certificeert Appel Bouw en Beutech Agro voor reinigen mestopslag
09-07-2018 Percentage derogatiebedrijven dat aan de nitraatnorm voldoet stijgt
07-07-2018 Rotgers en Hanekamp ontvangen toch data uit ammoniakonderzoek van Wageningen Universiteit