Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Problemen met mestafzet spelen ook in de Duitse varkenshouderij 12-06-2018
 
Duitse varkenshouders in de deelstaten die grenzen aan Nederland kennen dit jaar ook veel problemen met de afzet van mest. Akkerbouwers in Duitsland zijn terughoudend geworden met het afnemen van mest vanwege de aangescherpte regelgeving. Ook hebben zij een alternatief door voor bemesting het digestaat van biogasinstallaties te gebruiken. Ook Nederlandse varkenshouders met stallen in Duitsland ervaren de problemen. Het kost hen momenteel meer dan 15 euro per kuub om mest af te kunnen zetten. Sommige bedrijven wachten met het opzetten van biggen omdat de mestputten van de stal niet leeg zijn.
  
X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203200
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
14-12-2018 Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester
13-12-2018 Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik
13-12-2018 CBb laat afschaffing POR ongemoeid
13-12-2018 'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'
13-12-2018 Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen
12-12-2018 Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer
12-12-2018 In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen
12-12-2018 Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking
11-12-2018 Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest