Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Problemen met mestafzet spelen ook in de Duitse varkenshouderij 12-06-2018
 
Duitse varkenshouders in de deelstaten die grenzen aan Nederland kennen dit jaar ook veel problemen met de afzet van mest. Akkerbouwers in Duitsland zijn terughoudend geworden met het afnemen van mest vanwege de aangescherpte regelgeving. Ook hebben zij een alternatief door voor bemesting het digestaat van biogasinstallaties te gebruiken. Ook Nederlandse varkenshouders met stallen in Duitsland ervaren de problemen. Het kost hen momenteel meer dan 15 euro per kuub om mest af te kunnen zetten. Sommige bedrijven wachten met het opzetten van biggen omdat de mestputten van de stal niet leeg zijn.
  
X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203200
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen