Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Problemen met mestafzet spelen ook in de Duitse varkenshouderij 12-06-2018
 
Duitse varkenshouders in de deelstaten die grenzen aan Nederland kennen dit jaar ook veel problemen met de afzet van mest. Akkerbouwers in Duitsland zijn terughoudend geworden met het afnemen van mest vanwege de aangescherpte regelgeving. Ook hebben zij een alternatief door voor bemesting het digestaat van biogasinstallaties te gebruiken. Ook Nederlandse varkenshouders met stallen in Duitsland ervaren de problemen. Het kost hen momenteel meer dan 15 euro per kuub om mest af te kunnen zetten. Sommige bedrijven wachten met het opzetten van biggen omdat de mestputten van de stal niet leeg zijn.
  
X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203200
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss