Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
CDA en VVD stellen vragen over verbod op gebruik van sleepvoetbemester 11-06-2018
 
De Tweede Kamerleden Helma Lodders van de VVD en Jaco Geurts van het CDA hebben een reeks vragen gesteld aan minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden. Ze willen onder andere van de minister weten welke alternatieven zij voor de sleepvoetbemester ziet en waarom al wordt besloten wordt voor een verbod terwijl tevens wordt gesteld dat de controleerbaarheid van alternatieve systemen nog niet geborgd is.
  Lodders en Geurts menen dat alternatieve vormen van mestaanwending voor de sleepvoet op sommige grondsoorten haaks staan op het beleid van de overheid om het scheuren van grasland waar mogelijk te beperken. Zij willen van Schouten weten of bij het maken van de afweging van het verbod van de sleepvoetbemester alleen gekeken is naar de effecten met betrekking tot Natura 2000 of ook naar de gevolgen van het gebruik van andere technieken voor bijvoorbeeld de grond en het bodemleven. Ook vragen de Tweede Kamerleden of het juist is dat aan alternatieven van de sleepvoetbemester de eis gesteld wordt dat de mest na toedienen niet meer zichtbaar mag zijn en zo ja, wat daarvan de onderbouwing is.

Geurts en Lodders willen tevens van de minister weten wie er verantwoordelijk wordt voor de borging van mogelijke alternatieven van de sleepvoetbemester en welke rol de overheid daarbij heeft. Ze zien graag onderzoekresultaten waarin de voordelen van de nieuwe systemen worden benoemd voor bedrijven. Verder horen ze graag welke afwegingen ten grondslag liggen aan de beslissing van Schouten om een uitzondering te maken voor de sleepvoetbemester met sleepslangsysteem aangezien aan deze uitzondering ook nadelen kleven. Er is voor dit systeem veel extra water nodig en zware machines die soms ook bij natte weersomstandigheden over het land moeten rijden.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=203233
Bron : Tweede Kamer
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
14-12-2018 Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester
13-12-2018 Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik
13-12-2018 CBb laat afschaffing POR ongemoeid
13-12-2018 'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'
13-12-2018 Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen
12-12-2018 Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer
12-12-2018 In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen
12-12-2018 Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking
11-12-2018 Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest