Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Basis voor mestverwerking door Greenferm ligt in mestscheiding 27-10-2018
 
Greenferm in Apeldoorn gaat geen mest vergisten. De mest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie wordt opgewaardeerd met de mineralen van de dunne fractie. Zo wordt een product vervaardigd dat interessant is om te exporteren. De dunne fractie wordt gezuiverd en mag het riool in. Boeren moeten rond de 11 euro per ton mest betalen. Het idee is dat deelnemers bij een plus in de opbrengst van de dikke fractie daar ook de helft in meedelen. Dat meldt Berend Dunsbergen die 25% aandelen in Greenferm heeft. De overige 75% van de aandelen zijn recent verworven door mestdistributeur Berkhof uit Scherpenzeel.
  Dunsbergen verwacht dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op bedrijventerrein Ecofactorij bij Apeldoorn rond de jaarwisseling van start zal gaan. Met de financiering is een bedrag van circa 8,4 miljoen euro gemoeid. De vergunningen zijn rond maar het kan nog wel moeite kosten om een bedrijf te vinden dat ruimte in de orderportefeuille heeft om de installatie op korte termijn te bouwen. Volgens Dunsbergen is er voor 310.000 kuub mest gecontracteerd. De verhouding van de aangevoerde mest is 70% varkensmest en 30% runder- of rosekalvermest.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207129
Bron : Nieuwe Oogst
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief