Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen 09-01-2019
 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd opgenomen dat het haar streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het zou kunnen inhouden dat vanaf 2021 alle mest moet worden uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als een verplichting kunnen worden opgenomen. LTO vreest de kosten die dat met zich mee gaat brengen.
  

De verplichte digitale monitoring zou de ruimte voor veehouders beperken om de mestgift per hectare zelf te bepalen. Daar komt bij dat loonwerkers en veehouders die zelf mest uitrijden, moeten investeren in dure apparatuur. Het gevolg is dat veel veehouders zich gedwongen voelen om de mest door de loonwerker te laten uitrijden.

Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit zegt dat er met de verschillende partijen en het ministerie wel over monitoring van mest uitrijden is gesproken. Maar volgens hem is dat helemaal niet uitgekristalliseerd. "Wij staan er ook niet achter." Van Dongen geeft aan dat dit jaar gesprekken over herziening van het mestbeleid worden gevoerd. "Dan is het ook van belang om te kijken welke verantwoording van handelen bij de benodigde beleidsruimte past."


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209215
Bron : Akkerwijzer
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief