Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Veroordeling voor bedrijf in Helchteren vanwege overtreding van Vlaamse mestdecreet 11-01-2019
 
De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een landbouwbedrijf met een biogasinstallatie op hetzelfde adres in het Belgische Helchteren veroordeeld tot elk een boete van 90.000 euro wegens inbreuken van het mestdecreet. De 56-jarige Nederlandse zaakvoerder kreeg een celstraf van 2 maanden en een boete van 30.000 euro. De bedrijven bleken de regels voor de aan- en afvoer van mest niet na te leven, zodat er verontreiniging werd vastgesteld, onder meer in het grondwater en het oppervlaktewater van de Zwarte Beek en de Bolisserbeek.
  

Onderzoekers kwamen de man op het spoor nadat ze vaststelden dat de waterkwaliteit van de nabijgelegen Zwarte Beek achteruitging. Ook de stroombekkens van de Bolliserbeek en Dommelrivier bleken verontreinigd door nitraten en fosfaten. Nader onderzoek bracht overbemesting aan het licht. Zo sjoemelde de Nederlandse ondernemer onder meer met de vergiste mest die afkomstig was van zijn biogasinstallatie. De boer vervalste mestafzetdocumenten om het digestaat alleen op papier af te zetten om het vervolgens op zijn eigen percelen uit te rijden.

Daarnaast deed er zich in oktober 2013 een probleem voor met de vergistingstorens van de biogasinstallatie. Twee silo’s liepen over met extra verontreiniging tot gevolg. Het komt de landbouwer zelf op twee maanden cel en 30.000 euro boete te staan. Zijn landbouwbedrijf en zijn onderneming achter de biogasinstallatie moeten 90.000 euro betalen.

De rechtbank stelde ook een college van 3 deskundigen aan. Zij moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de oevers, flora en fauna en het oppervlaktewaters. De experts zullen de schade begroten in het kader van de herstelvordering. De Vlaamse Milieumaatschappij eist hiervoor 12.166 euro en het Agentschap voor Natuur en Bos 237.727 euro. Op 25 september vervolgt het proces op burgerlijk gebied en zal blijken of de boer ook deze schadevergoedingen moet betalen.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209214
Bron : Het Nieuwsblad
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-01-2019 POV: 'Verplichte AGR-GPS bij mestaanwending overhaast, kostprijsverhogend en ondoordacht'
15-01-2019 Sikes Champignons wil een compostdrogerij vestigen op bedrijventerrein Zevenellen
15-01-2019 Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer
12-01-2019 Bio-energiecentrale Harderwijk gaat in maart weer groen gas produceren
11-01-2019 POV roept leden op bezwaar te maken tegen opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018
11-01-2019 Veroordeling voor bedrijf in Helchteren vanwege overtreding van Vlaamse mestdecreet
11-01-2019 RVO.nl registreerde bijna 15% minder VVO's in 2018
10-01-2019 Annie Schreijer-Pierik wijst op verschil in fosfaatexcretienorm per koe in Nederland en Vlaanderen
09-01-2019 Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen