Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Ivan Tolpe Prijs 2019 voor concept NPirriK van Vlaams bedrijf Arbio 08-02-2019
 
Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe Prijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken in mestverwerking ondersteunen. Er werden 5 projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Israël, Italië en Denemarken. Uit deze inzendingen selecteerde een jury van deskundigen 3 genomineerden: het Vlaamse project NPirriK, het Nederlandse project 'Van mest tot dierenvoeder' van Elsinga Beleidsplanning & Innovatie en het Israëlische project TAYA-AV van Triple T. De VCM-leden hebben via een stemming NPirriK als winnaar gekozen.
  

Arbio vergist jaarlijks 90.000 ton mest in combinatie met 60.000 ton organisch-biologisch materiaal, wat resulteert in biogas en in een ruw digestaat. Dit digestaat wordt momenteel met een nitrificatie en denitrificatie verwerkt tot effluent en stikstofgas. Met NPirriK introduceert Arbio een nieuwe serie nabewerkingen op het digestaat, waarmee een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat wordt gehaald, met een minimaal verlies aan stikstof. De technologieën zijn al aangekocht door Arbio en worden momenteel ingepast. Het bedrijf verwacht tegen het einde van 2019 volledig operationeel te zijn met NPirriK.

Mestkorrels met gunstige stikstof-fosforverhouding
Door middel van een zeefbandpers met bio-degradeerbare polymeren wordt een waterige fractie en een dikke fractie verkregen. De dikke fractie wordt gedroogd en tot bemestingskorrels geperst. De waterige fractie wordt via een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmose-installatie gestuurd en verwerkt tot een stikstof- en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat. Het anders moeilijk afzetbaar concentraat kan gemengd worden met de dikke fractie om mestkorrels te verkrijgen met gunstiger stikstof-fosforverhouding. Op deze manier sluiten de mestkorrels qua gehalten beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het permeaat is arm aan zouten kan worden gebruikt als irrigatiewater op de omliggende landbouwpercelen.

Mest als grondstof voor diervoeders
De Nederlandse inzending van Elsinga Beleidsplanning & Innovatie zocht naar een praktische uitvoering voor het veilig recycleren van mest en tot grondstoffen voor dierenvoeding. Door middel van een gecontroleerd proces met stoom onder een druk van circa 40 Bar en een temperatuur van circa 250 °C worden alle in de mest aanwezig ziekteverwekkende kiemen gesteriliseerd worden en worden aanwezige residuen van diergeneesmiddelen voor circa 94% afgebroken.

Energiezuinig nabehandelen van digestaat
Het Israëlische concept TAYA-AV van Triple T is ontworpen om digestaat of dunne fractie van mest met een hoge organische en stikstofbelasting te behandelen door middel van nitrificatie en denitrificatie. Hierbij worden 2 bassins afwisselend gevuld, waarbij de bacteriën afwisselend blootgesteld worden aan anoxische en aerobe condities. Het ontwerp van de TAYA zorgt voor lage energiekosten en doordat de bacteriën op een dragersysteem groeien is een betere afscheiding van de slib en effluent mogelijk.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210015
Bron : Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest