Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich wachten 05-02-2019
 
Het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest is wel toegestaan, maar dan binnen de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Met name vanuit de veehouderijsector wordt al jaren gelobbyd om producten uit dierlijke mest, zoals mineralenconcentraat, te kunnen gebruiken binnen de gebruiksruimte voor kunstmest. Dat moment laat nog wel enige tijd op zich wachten.
  

Eind 2018 werd tussen het Europees Parlement en de Europese lidstaten een informeel politiek compromis gesloten, waarmee het wettelijk mogelijk wordt om mineralen uit organische reststromen als mest opnieuw te gebruiken door er organische meststoffen van te maken. Deze meststoffen kunnen bovendien een CE-keurmerk krijgen, waardoor ze onbelemmerd verhandeld kunnen worden in de Europese Unie. Het zal nog zeker 3 jaar tot de nieuwe regels in werking treden. Een onafhankelijke werkgroep van de Europese Commissie werkt daarnaast aan richtlijnen om vast te stellen wanneer mestverwerkingsproducten niet meer als dierlijke mest moeten worden gezien. De verwachting is dat hierover op zijn vroegst in 2020 duidelijkheid komt.

Pilot
Binnen het huidige mestbeleid heeft Nederland een goedkeuring van de Europese Commissie voor proefprojecten met het gebruik van mineralenconcentraat. Er zijn 10 mestverwerkende bedrijven die een mineralenconcentraat produceren, dat afnemers mogen gebruiken bovenop de gebruiksruimte voor dierlijke mest. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft al eerder derogatie willen vragen voor een grootschaliger toepassing van mineralenconcentraat als vervanger van kunstmest. Maar dat is lastig geworden door de overschrijding van het fosfaatplafond en de moeizame verlening van de huidige derogatie en de invoering van fosfaatrechten.

Kunstmestvrije Achterhoek
Een andere pilot binnen het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is het project Kunstmestvrije Achterhoek. Bij het bedrijf Groot Zevert in Beltrum worden nutriënten uit drijfmest samen met componenten uit rioolslib verwerkt tot een ‘Groene Weide Meststof’. In 2018 zijn de eerste proeven gedaan op 10 deelnemende bedrijven. Dit jaar wordt opgeschaald naar maximaal 75 deelnemers. Uiteindelijk is er ruimte voor 150 deelnemers in 2021. De Groene Weide Meststof moet er voor zorgen dat er geen kunstmest van buiten de regio nodig is op bedrijven in de Achterhoek.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209899
Bron : Boerderij
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest