Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest 21-02-2019
 
Onafhankelijk landbouw- en milieuonderzoeker Jelmer Buijs deed in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in mest. De Europese Unie kent vrijwel geen wetgeving waarmee er grenzen worden gesteld aan het pesticidengehalte in diverse mestsoorten. Wel geldt er sinds de fipronilcrisis een maximaal toegelaten gehalte voor fipronil in pluimveemest van 10 microgram per kilo. Buijs vond gemiddeld respectievelijk 37 en 68 microgram insecticiden in mest van biologische en van gangbare bedrijven. Op 12 april aanstaande wordt het onderzoek in Arnhem nader toegelicht.
  

Op 15 gangbare en 9 biologische bedrijven in Gelderland is de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Tevens werd op een boomkwekerij de bodem onderzocht. In de 88 monsters van de 3 substraten werden 134 verschillende fungiciden, herbiciden, insecticiden en biociden gevonden in ecologisch relevante concentraties. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen.

De concentraties in biologisch krachtvoer waren gemiddeld 3,7 maal lager dan in gangbaar krachtvoer. De hoeveelheden residuen in de bodem en in de mest waren bij de gangbare bedrijven respectievelijk 14% en 42% hoger dan bij de biologische bedrijven. Bij 4 van de 24 onderzochte veehouderijbedrijven werden in de mest anti-parasitaire geneesmiddelen boven de detectiegrens gevonden.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210406
Bron : Foodlog
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Studenteninnovatieprijs voor concept van biologisch afbreekbare potten van gedroogde mest
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang