Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Schouten kijkt naar optie van voer-mestcontracten bij herziening van het mestbeleid 12-04-2019
 
Bij de herziening van het mestbeleid sluit minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de invoering van voer-mestcontracten niet uit. Dat maakte zij deze week duidelijk in een debat met de Tweede Kamer. Het past bij haar doel om te komen tot een landbouw die poogt kringlopen zo veel mogelijk te sluiten. De minister wil kijken naar wat de consequenties zijn ten aanzien van de handhaving en de uitvoering Ze wil niet dat de contracten veel extra regelgeving met zich meebrengen.
  

In het debat met de Tweede Kamer maakte de minister ook duidelijk dat ze geen extra wettelijke eisen wil opnemen voor grondgebonden melkveehouderij. Ze beschouwt de voorstellen van de Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO en het Netwerk GRONDig op dit punt als doelen die de sector voor zich zelf ziet. Ze gaat deze voorstellen niet rechtstreeks vertalen in wetgeving. Wel ziet zij in de voorstellen bruikbare bouwstenen om tot een nieuw mestbeleid te komen. Volgens Schouten spelen er voor het nieuwe beleid echter meer zaken. Het moet binnen de Europese kaders passen en uitvoerbaar en controleerbaar zijn.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=211864
Bron : Boerderij Vandaag
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest