Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
BioMoer vraagt faillissement aan 20-02-2019
 
Het bedrijf BioMoer, dat in Moerstraten een co-vergistingsinstallatie exploiteert, heeft het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Breda. De aandeelhouders zien geen toekomst voor de onderneming wanneer uitbreiding geen optie is. Het bedrijf op de gemeentegrens van Roosendaal en Bergen op Zoom vergist mest en co-producten tot biogas. Al vanaf 2011 werd gepoogd om de installatie uit te breiden. Om daar de benodigde vergunning voor te verkrijgen werd een reeks juridische procedures gevoerd, zonder succes.
  

BioMoer is ontstaan uit een samenwerkingsverband van 2 melkveebedrijven, een glastuinbouwbedrijf en een akkerbouwer die ook asperges teelt. In een vergistingsinstallatie worden organische reststoffen, zoals mais, graanresten en glycerine, samen met dierlijke mest, vergist tot biogas. De vergisting vindt plaats bij een temperatuur van ongeveer 38 graden Celcius.

Na reiniging van het biogas wordt het schone gas verbrand in een gasmotor. De gasmotor drijft een generator aan, waardoor de groene stroom wordt geproduceerd die wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Het koelwater van de gasmotor wordt opgewarmd en het warme water wordt benut bij de teelt van aardbeien in de kassen en voor de productie van asperges.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210342
Bron : BN/De Stem
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen