Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Mestverwerking


>> Wet- en regelgeving

Welke regels zijn er zowel Europees als nationaal, zowel meststoffen als veterinair/dierlijke bijproducten.

Lees verder..


>> Technieken

Welke technieken zijn er, wat kunnen ze, wie levert ze, welke combinaties zijn mogelijk.

Lees verder..


>> Plan van aanpak

Hoe start ik als ondernemer die iets wil met mestverwerking, wat of wie heb ik daar bij nodig, welke stappen moet ik zetten.

Lees verder..


>> Producten

Wat wil ik maken, wie wil dat gebruiken, wat is het waard.

Lees verder..


>> Subsidies

Welke subsidies zijn er te verkrijgen, waar kan ik die aanvragen.

Lees verder..


>> Vergunningen

Welke vergunningen heb ik nodig, wie is daarvoor het bevoegde gezag, wat moet ik doen om de vergunningen te krijgen.

Lees verder..


>> Omgeving

Hoe ga ik om met de omgeving, waar moet ik rekening mee houden, hoe kan ik de omgeving betrekken bij mijn plannen.

Lees verder..

19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief