Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Mestverwerking


>> Wet- en regelgeving

Welke regels zijn er zowel Europees als nationaal, zowel meststoffen als veterinair/dierlijke bijproducten.

Lees verder..


>> Technieken

Welke technieken zijn er, wat kunnen ze, wie levert ze, welke combinaties zijn mogelijk.

Lees verder..


>> Plan van aanpak

Hoe start ik als ondernemer die iets wil met mestverwerking, wat of wie heb ik daar bij nodig, welke stappen moet ik zetten.

Lees verder..


>> Producten

Wat wil ik maken, wie wil dat gebruiken, wat is het waard.

Lees verder..


>> Subsidies

Welke subsidies zijn er te verkrijgen, waar kan ik die aanvragen.

Lees verder..


>> Vergunningen

Welke vergunningen heb ik nodig, wie is daarvoor het bevoegde gezag, wat moet ik doen om de vergunningen te krijgen.

Lees verder..


>> Omgeving

Hoe ga ik om met de omgeving, waar moet ik rekening mee houden, hoe kan ik de omgeving betrekken bij mijn plannen.

Lees verder..

03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
25-09-2018 Nieuwe bemesters van Evers Agro met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
25-09-2018 Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te bevorderen
22-09-2018 Gemeente Borne beraadt zich op beroep tegen plannen voor mestverwerking van Twence
20-09-2018 Lening uit O-gen Fonds voor biogasinstallatie in Woudenberg
19-09-2018 Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet
18-09-2018 POV: Circulaire economie biedt kansen voor mestverwerking
18-09-2018 Toekomstig mestbeleid moet in 2019 gestalte krijgen
18-09-2018 SDE+ aanvragen vanaf 20 september in concept klaar te zetten in eLoket
14-09-2018 Provinciale Staten in Noord-Brabant werken mee aan vestiging van mestfabriek in Oss