Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
vorige pagina

>> Technieken

Welke technieken zijn er, wat kunnen ze, wie levert ze, welke combinaties zijn mogelijk.


Scheiden
Het scheiden van mest is meestal de eerste stap in de verwerking van mest. Hierbij wordt met behulp van een redelijk eenvoudige techniek (op basis van zeven, filteren, soortelijke massa of viscositeit) een scheiding gemaakt tussen een dunne (vloeibare) fractie en de dikke fractie. Lees meer..


Hygiëniseren/pasteuriseren
Bij het hygiëniseren of pasteuriseren van mest wordt de mest gedurende minimaal een uur op minimaal 70 graden gehouden. Op grond van de Verordening Dierlijke Bijproducten mag er dan vanuit worden gegaan dat mest veterinair veilig is. Dit betekent dat ziekteverwekkers in de mest met deze behandeling voldoende zijn afgedood. Lees meer..


Druksterilisatie
Bij druksterilisatie van mest wordt de mest gedurende minimaal 20 minuten op minimaal 130 graden bij een overdruk van minimaal 3 atmosfeer gehouden. Dit is de standaard behandeling van dierlijke bijproducten uit de Verordening Dierlijke Bijproducten. Lees meer..


Flotatie
Flotatie is een methode van mestscheiding waarbij heel fijn verdeelde kleine luchtbelletjes in de onderkant van een opslag met mest of dunne fractie worden ingebracht. De kleine luchtbelletjes hechten zich aan de vaste delen in de mest/dunne fractie waarna deze naar boven komen en met een schraper van de bovenzijde van de opslag worden afgeschraapt. Lees meer..


Covergisting
Bij covergisting worden mest en organische reststromen biologisch omgezet onder zuurstofloze omstandigheden. Lees meer..


Biologische zuivering
Biologische zuivering is een verwerkingsproces waarbij de ammoniak in de dunne fractie wordt omgezet in stikstof. Lees meer..


Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 gestart
Jaarlijks inventariseren Bureau Mest Afzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit. De bedoeling is dat mestverwerkers de huidige en de verwachte capaciteit opgeven. Lees meer..


Resultaten landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017
1,7 miljoen kg meer fosfaat verwerkt dan verwacht, druk op Nederlandse mestmarkt nog steeds groot. De verwerkingscapaciteit inclusief de export van onbehandelde mest en champost bedroeg in 2016 52,5 miljoen kg fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kg meer dan was ingeschat. Naar verwachting neemt deze hoeveelheid in 2017 toe tot 55,2 miljoen kg fosfaat. Lees meer..


19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest