Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête 19-12-2019
 
Het NMI roept agrarisch ondernemers, loonwerkers en bedrijfsadviseurs op deel te nemen aan een enquête binnen het Europese project ReNu2Farm. De onderzoekers willen de houding van de landbouwsector ten opzichte van het gebruik van herwonnen nutriënten beter begrijpen. Zij verwachten dat dit een belangrijke stap is om barrières aan te pakken die potentiële gebruikers er van weerhouden om gerecyclede meststoffen toe te passen.
  

De Europese samenleving is zich bewust van het feit dat er meer materiaal moet worden hergebruikt binnen de Europese Unie, met name als het gaat om het vervangen van het eindige fosfaaterts door herwonnen fosfaat. Er wordt op Europees niveau al jaren gewerkt aan het aanpassen van de meststoffenverordening, waardoor het voor agrarisch ondernemers gemakkelijker wordt om gebruik te maken van meststoffen uit herwonnen nutriënten. De projectpartners willen dit proces ondersteunen door aan de potentiële eindgebruiker en de daaraan gerelateerde dienstverleners te vragen wat het gebruik van meststoffen uit herwonnen nutriënten belemmert en welke verbeteringen nodig zijn om het gebruik te verhogen.

Het invullen van de ReNu2Farm enquête vergt circa 15 minuten. De resultaten worden anoniem verzameld en ook anoniem gepubliceerd in rapporten die beschikbaar zijn op de projectwebsite. Meer informatie over het ReNu2Farm-project is ook te vinden op de website van het Biorefine Cluster Europe.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209869
Bron : NMI
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief