Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde' 12-03-2019
 
In een gesprek met een delegatie van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benadrukt dat er geen sprake is van het verplicht gebruiken van AGR-GPS bij het aanwenden van mest. Het ministerie kijkt met name naar meer mogelijkheden voor het digitaliseren en monitoren van mesttransporten. Er wordt onderzocht welke toepassingsmogelijkheden er zijn om digitale verantwoordelijkheid voor het mestbeleid in te passen. Dat komt ook aan de orde in de bijeenkomsten die het ministerie organiseert waarin over de herziening mestbeleid wordt gesproken.
  

Aanleiding voor het gesprek op het ministerie vormde een brief van de NMV waarin de organisatie zorgen had geuit over plannen van minister Schouten van LNV om ARG-GPS te verplichten op alle mesttoedieningsapparatuur. De NMV heeft aangegeven dat in het mestbeleid ook aandacht moet zijn voor zaken als structuurbederf van de grond, praktische toepasbaarheid en hogere kosten. Tevens moeten bij het herzien van het mestbeleid niet alleen als milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen maar ook aspecten als veiligheid worden meegenomen. De NMV pleit voor een eenvoudig, betaalbaar en werkbaar mestbeleid.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210957
Bron : NMV
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen