Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Geen ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders die POR-regeling gebruikten 09-04-2019
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op dinsdag 9 april uitspraak gedaan in de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod. In het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) konden varkens- en pluimveehouders tijdelijk een ontheffing krijgen van het uitbreidingsverbod. Hierdoor hoefden zij slechts voor de helft van de uitbreiding te beschikken over voldoende dierrechten. Die ontheffingen hadden een einddatum en die is verstreken of verstrijkt binnenkort. Het CBb vindt het besluit om de ontheffingen niet te verlengen gerechtvaardigd.
  

Het CBb oordeelt dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in redelijkheid de verzoeken om verlenging van de ontheffing heeft kunnen weigeren. Volgens het CBb is de verwachting van de varkens- en pluimveehouders dat de dierrechten zouden verdwijnen en dat zij na afloop van hun ontheffing niet meer over die dierrechten hoefden te beschikken, niet gerechtvaardigd. De looptijd en einddatum van de ontheffingen zijn vanaf het begin duidelijk geweest.

De keuze om wel of niet deel te nemen aan de POR-regelingen is een ondernemerskeuze geweest. De financiële gevolgen voor de varkens- en pluimveehouders wegen minder zwaar dan het beheersen en beperken van de mestproductie in Nederland en het behouden van de verkregen derogatie om meer mest uit te mogen rijden op Nederlandse bodem dan eigenlijk is toegestaan op grond van Europese regelgeving.

De uitspraak van het CBb is te vinden op de website van het college. De uitspraak is definitief. Het CBb is de eindrechter in deze zaak.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=211750
Bron : College van Beroep voor het bedrijfsleven
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
11-05-2019 Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen
20-04-2019 Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen
19-04-2019 Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest
18-04-2019 In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet
18-04-2019 Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten
18-04-2019 Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester
17-04-2019 Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk
17-04-2019 Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest