Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Johan Mostert: 'Extra regels bannen fraude met mest niet uit' 05-02-2019
 
Maatregelen tegen mestfraude moeten controleerbaar, beheersbaar en uitvoerbaar zijn. Daarbij is de sector zelf aan zet, maar ook de overheid vindt Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met het uitzetten van nieuw mestbeleid waarbij het uitbannen van fraude met mest in binnen- en buitenland een topprioriteit heeft. Daar horen ook vergaande maatregelen bij, bijvoorbeeld de optie dat elke bemesting digitaal gevolgd, gewogen en bemonsterd wordt. “Dat gaat veel te ver met de huidige middelen en gaat kapitalen kosten zonder garantie dat het werkt”, stelt Mostert.
  

"Het grootste deel van de mestsector werkt wel volgens de regels en is zelf ook de dupe van een klein percentage dat bewust fraudeert", stelt Mostert. "Bedrijven die de boel verzieken voor de rest moeten aangepakt worden. Maar wel zonder dat de maatregelen doorschieten zoals nu soms dreigt te gebeuren. Wanneer 10% niet volgens de regels werkt, dan heeft de andere 90% daar de gevolgen van met kostprijsverhogende maatregelen. Uiteindelijk betaalt elke boer dat weer via hogere tarieven."

“De meeste intermediairs werken al meer dan 10 jaar met boordcomputers. Alles ligt vast per transport, de plaats en tijd van lossen per voertuig. Om ook op perceelsniveau te volgen wat er met de mest gebeurt lukt niet. Daar is de techniek nog niet klaar voor. Bij een NIRS-meting van gehalten komen afwijkingen tot 30% voor, zeker bij gemengde mest. En de huidige dekking van gps is ook niet altijd 100%."


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209946
Bron : Boerderij
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
21-02-2019 Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking
21-02-2019 Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest
20-02-2019 BioMoer vraagt faillissement aan
19-02-2019 Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd
19-02-2019 Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS
19-02-2019 Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is
18-02-2019 Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd
16-02-2019 Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief