Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.
<<
Print dit bericht Klik om te printen
Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken 15-03-2019
 
De provincie Overijssel moet stukken over de mestvergister in Borne afgeven aan dagblad de Twentsche Courant Tubantia. De rechtbank Overijssel oordeelt op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) dat de provincie ten onrechte bepaalde documenten niet heeft afgegeven.
  

De bestuursrechter oordeelt dat de provincie niet bevoegd was om openbaring van een aantal van deze documenten te weigeren, waaronder een adviesnota van Gedeputeerde Staten over het provinciaal inpassingsplan. Bij andere geweigerde documenten gaf de provincie een te ruime invulling aan het criterium ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Ook ziet de rechtbank niet in waarom de eigen inbreng van Twence niet openbaar gemaakt kan worden.

De rechtbank stelt vast dat niet blijkt dat de provincie het belang van de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen heeft afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Het gaat de meeste gevallen om documenten met milieu-informatie. De Wet openbaarheid bestuur bepaalt dat het belang van openbaarheid in deze gevallen voorop staat. Dit belang moet door een overheidsorgaan worden afgewogen tegen andere tegengestelde belangen, bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen. Ook dan moet er zoveel mogelijk gedaan worden om een document te kunnen openbaren, bijvoorbeeld door het anonimiseren van deze stukken.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Overijssel.


X@x
 
Auteur : https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=211042
Bron : Rechtbank Overijssel
Bijgevoegde documenten : ---
<< terug naar overzicht
19-12-2019 NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête
03-08-2019 NPM Capital wordt grootaandeelhouder van Ploeger Oxbo Group
15-03-2019 Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project
15-03-2019 Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken
14-03-2019 Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid
13-03-2019 Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit
13-03-2019 Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen
12-03-2019 NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang
12-03-2019 Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen